SlashM3 kommer befinna sig på Clash of Nations den 1-2 april i Falun. Vi har ett tätt samarbete med bolaget Dala Storbild AB som kommer visa evenemanget på deras storbild.

http://clashofnations.se/