Turkish spine! en överraskning som animationerna blev klar över en natt, med musik komponerad av Emilie Olsson och endast ett ljud arbete väntar till färdig produktion.