SlashM3 Animations produktionen Dead mind är nu allt små fixande klart, men ingen rast ingen ro för Sickness 2 är i full gång att bli klar!
Kommer du vara förbered på all action? smiley