SlashM3 animations produktionen Dead mind är nu klar till 95%, Allt som
saknas på det är ett mästerligt ljud arbete och lite små ändringar och tillägg.