Som vi nämnt tidigare så är våra alldeles nya tröjor redan invigda och klara, vid två tillfällen redan.
Vi vill nu ta tillfället i akt att visa upp både våra tröjor samt våra estetiska kunskaper!
Jag vill personligen också tacka Beris för utlåningen av hans skelett!